Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice byla založena v roce 1904. Je součástí Sokolské župy Komenského Zlínského kraje a České obce sokolské. Impulsem k obnovení činnosti bylo 90. výročí založení Sokola v Bojkovicích a XII. Všesokolský slet v roce 1994.

 

Česká obec sokolská od svého založení Miroslavem Tyršem v roce 1862 nebyla nikdy organizací jen čistě tělovýchovnou, ale vždy měla v programu i kulturně-společenskou a vlasteneckou náplň. Proto byla její činnost zakázána za první světové války Rakousko-Uherskem a za druhé Německem. Po roce 1948 byla tato organizace komunisty rozpuštěna. V té době už však měl Sokol v Bojkovicích přes 300 členů a vyvíjel bohatou činnost.
 
V dnešní době se sokoli v Bojkovicích věnují hlavně sportovním činnostem, které ve městě nebyly provozovány jinými organizacemi v době, kdy byla činnost Sokola zakázána a v současné době tak „zaplňuje“ mezeru v možnostech sportování. Mezi nejvíce oblíbené sporty v naší tělocvičné jednotě patří tenis, florbal, horolezectví, cyklistika, turistika a sálová kopaná.
 
Pozadu nezůstává ani kulturně-společenská činnost. Neodmyslitelnou součástí činnosti je udržování tradic a vzpomínek na historické události. Sokol se v Bojkovicích mimo jiné stará o údržbu mohyly Svatopluka Čecha na Hradské Nivě a od roku 2013 i o Masarykův dub.
 
Činnost jednotlivých oddílů:
 
Tenis
Sokol využívá svůj areál zejména pro hraní tenisu a každoročně pořádá řadu turnajů, mimo jiné Mezinárodní turnaj ve čtyřhře mužů, O přeborníka Bojkovic v tenisu ve dvouhře mužů pod záštitou starosty města, dále turnaje ve smíšené čtyřhře, turnaje žáků ve dvouhře, Turnaj o přeborníka oddílu a řadu dalších. Naši hráči a hráčky se rovněž pravidelně účastní turnajů v bliízkém i vzdálenějším okolí (Šumice, Pitín, Znojmo,..). V roce 2007 vybudoval oddíl ve svém areálu tréninkovou tenisovou zeď a v roce 2012 došlo za pomoci dotace z MŠMT k celkové rekonstrukci povrchu kurtů a vznikly tři tenisové a jeden volejbalový kurt. Od roku 2013 se výrazně rozšířila činnost s mládeží. V současné době se dětem věnují tři trenéři s licencí a o tento sport je u dětí velký zájem a tak musel být i čtvrtý kurt přebudován z volejbalového na tenisový.
 
Florbal
Hráči florbalu trénují ve Sportovní hale při ZŠ T. G. Masaryka v Bojkovicích. Od roku 2011 kromě mužů trénují v hale i dorostenci, kteří se od sezóny 2011/2012 zúčastňují župního přeboru pořádaného Župou Komenského a od sezóny 2014/2015 také Orelské ligy. Oddíl je vlastníkem certifikovaných mantinelů a branek na florbal, které po dohodě zapůjčuje i ostatním organizacím.
 
Sálová kopaná
Dvě družstva sálové kopané (do 35 let a nad 35 let) trénují rovněž ve Sportovní hale. Oddíl pořádá každoročně 26. prosince Štěpánský turnaj, dále Silvestrovský turnaj a v letním období Mezinárodní turnaj v malé kopané na hřišti v Komni. Družstvo „mladších hráčů“ se účastní župního přeboru v sálové kopané. Družstvo „veteránů“ se kromě vlastními silami pořádaných turnajů účastní i turnajů v našem regionu.
 
Horolezecký oddíl
Horolezci vyvíjí svou činnost v letním období v Česku, na Slovensku i v dalších zemích Evropy. Pro tréninky v zimním období si vybudovali vlastní horolezeckou stěnu v sokolovně. Naši horolezci rovněž pořádají minimálně dva závody ročně v lezení na obtížnost. Na oplátku se členové oddílu účastní závodů pořádaných okolními jednotami.
 
Turistika
Ročně se uskutečňují vycházky a pochody do blízkého okolí i po celé Moravě. Na všechny akce má přístup i veřejnost. Programy turistických vycházek jsou uveřejňovány v městském časopise Naše Bojkovsko, v informační skříňce Sokola a na našich internetových stránkách. Některé celodenní pochody jsou uskutečňovány společně s turisty Sokola Uherský Brod. Tradiční je pořádání pochodu Vesele kolem Bojkovic.
 
Cyklistický
Pravidelně se konají vyjížďky do blízkého  okolí a dále 3-4 x ročně dvou až čtyřdenní „cykloakce“ do vzdálenějších lokalit.
 
Všichni členové a funkcionáři Sokola Bojkovice vyvíjí svoji činnost dobrovolně a bezplatně a umožňují zájmovou činnost jak svým členům, tak i nesokolské veřejnosti.
 
AREÁL TJ SOKOL
Sportovní areál je využíván na sportovní a společenské akce. Platí možnost pronájmu celého areálu, tj. čtyři antukové na tenis, klubovna, šatna včetně sprch, zastřešená pergola, krb, venkovní ohniště, pro firemní akce. Bližší informace u hospodáře Karla Koníčka na tel. 605 401 590. 
Dále je to možnost pronájmu reklamních ploch o velikosti 2x1 metr uvnitř areálu, případně na oplocení z ulice Mánesova.