Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 8.3.2013

11. 3. 2013

V pátek 8.3.2013 se uskutečnila již 19. výroční valná hromada naší obnovené Tělocvičné jednoty. Na úvod starosta T.J. přivítal účastníky VH, včetně vzácných hostů (za Město Bojkovice starosta Mgr. Viceník, za SK SV Jiřího Kaplana, za Župu Komenského br. Buršíka a za Muzeum Bojkovska Mgr. Hamrlíka). Poté byly zvoleny komise mandátová, kontrolní, návrhová a volební. Následovalo předání květin členům naší T.J., kteří se v letošním roce dožívají významného životního jubilea.  Poté ekonomka T.J. Marta Křižková přečetla zprávu o hospodaření za rok 2013. Následovaly zprávy oddílu všestrannosti (Viceníková Štěpánka), sálové kopané (Michal Matoušek), tenisu (Jirka Kaplan), cyklistického oddílu (Sviták Jiří), florbalu (Lukáš Josefík) a horolezeckého oddílu (Ogrodníková Květa).  Následova zpráva kontrolní komise k hospodaření a schválení Plánu práce na rok 2013. Po té proběhly volby na další tříleté funkční období. Nově zvolenými zástupci jsou: starosta - ing. Křižka Pavel, jednatelka - Bc. Viceníková Štěpánka, hospodář - Koníček Karel, vedoucí odboru sportů - Urbánek Josef, členky kontrolní komise - Urbánková Miroslava, Prachařová Andrea. 

Po diskusi přednesl předseda návrhové komise návrh USNESENÍ, který byl spolu s Plánem práce na rok 2013 jednomyslně schválen.

Jednotlivé zprávy viz. níže:                                                                                                                           

 Zpráva cyklooddíl r. 2012

 Zpráva horolezecký oddíl r. 2012

Zpráva sálová kopaná r. 2012

Zpráva tenisový oddíl r. 2012

 Zpráva oddílu všestranosti 2012

 Zpráva florbalového oddílu

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Valná hromada 8.3.2013