Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada 6.3.2015

7. 3. 2015

V pátek 6.3.2015 se uskutečnila v sokolovně již 21. výroční valná hromada naší tělocvičné jednoty. Jako hosté se jí zúčastnili za město Bojkovice Mgr. Petr Viceník, za TJ Bojkovice Josef Doležel, za SK Slováckou Viktorii ing. Jiří Kaplan, za Muzeum Bojkovska Mgr. Tomáš Hamrlík a za Muzejní spolek Aloise Jaška Markéta Klimentová.

V úvodu starosta Sokola přivítal členy naší T.J. a přítomné hosty a byly zvoleny komise mandátová, návrhová a kontrolní. Po-té byli pamětním listem a upomínkovým předmětem odměněni za svou dlouholetou činnost Ti členové našeho spolku, kteří v letošním roce budou slavit svá životní jubilea (Buršík Jiří, Blahová Emílie, Urbánková Miroslava, Fiala Jindřich).

Následovala zpráva o hospodaření naší T.J. za rok 2014 (viz. příloha), kterou přednesla ekonomka ing. Marta Křižková. Následovaly zprávy předsedů jednotlivých  oddílů - tenis Mgr. Lukáš Ondrušek, florbal - Mgr. Lukáš Josefík, sálová kopaná - Michal Matoušek, cyklistika - Jiří Sviták a formou videoprezentace seznámil přítomné Jenda Dvořák s činností oddílu horolezců. Jednotlivé zprávy jsou rovněž přílohou tohoto článku. Tedy mimo horolezecké prezentace a oddílu florbalu, kdy vedoucí Lukáš Josefík seznámil VH s tím, že oddíl florbalu hraje jak župní sokolský přebor, tak Orelskou ligu a pozval na další turnaj této ligy, který se uskuteční v hale v Bojkovicích příští sobotu 14.3. v 8,30 hod.

Následovala zpráva předsedkyně kontrolní komise Andrei Prachařové k hospodaření spolku za rok 2014. Ing. Martin Bartošík přednesl Plán činnosti na rok 2015 (viz. příloha) a předsedkyně návrhové komise Ludmila Svitáková návrh Usnesení z VH.

Následovala diskuse v níž vystoupili všichni hosté a starosta Sokola ještě jednou poděkoval horolezcům za odvedenou práci na opravě cvičebny a tenistům za údržbu areálu, včetně výstavby pergoly a zdůraznil, že hlavním úkolem pro letošní rok bude oprava druhé šatny.

Na závěr VH byly všemi 43 přítomnými členy  odsouhlaseny Plán činnosti a Usnesení.

Zpráva o HV za rok 2014

Zprávy sportovních oddílů

Plán činnsoti na rok 2015

Usnesení z VH 6.3.2015

 

 

Náhledy fotografií ze složky 21. Valná hromada 6.3.2015

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář