Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA

6. 3. 2016

V pátek 4.3.2016 se v naší sokolovně uskutečnila již 22. volební valná hromada naší tělocvičné jednoty. Schůzi zahájil starosta Pavel Křižka, který kromě našich členů přivítal i vzácné hosty, a to starostu Bojkovic Petra Viceníka, předsedu TJ Bojkovice Lumíra Navrátila, ředitele muzea Tomáše Hamrlíka a zástupce Muzejního spolku Aloise Jaška Květu Ogrodníkovou.

V úvodu VH byli oceněni pamětním listem a pamětní sklenicí Ti členové, kteří  v letošním roce oslaví kulaté narozeniny, a to Marie Šestáková, Květa Ogrodníková a Božena Křižková.  Rovněž byli vzpomenuti Ti členové, kteří již bohužel mezi námi nejsou, ale letos by se dožili 90-ti let (Jarda Blaha, Marie Pavlíková).

Po tomto úvodu a nezbytném zvolení komisí přečetla zprávu o hospodaření ekonomka naší T.J. Marta Křižková. Se zprávou kontrolní komise seznámila přítomné předsedkyně kontrolní komise Andrea Prachařová. Pak následovaly zprávy o činnosti jednotlivých oddílů, a to sálové kopané, tenisu, florbalu, horolezectví a cyklistického a turistického oddílu. Plán činnosti byl představen Martinem Bartošíkem a pak již následoval hlavní bod VH, a to volba výboru a kontrolní komise na další tříleté volební období. 100 % přítomných hlasů byli zvoleni do jednotlivých funkcí tito členové:

starosta   - ing. Křižka Pavel, jednatel - Mgr. Lukáš Ondrušek, hospodář - Koníček Karel, předseda odboru sportů - Matoušek Michal, předsedkyně kontrolní komise - Prachařová Andrea, členka kontrolní komise - Urbánková Miroslava.

V diskusi vystoupili jednotliví hosté, včetně později příchozího zástupce župy Komenského bratra Břetislava Mikulce, starostu T.J. Sokol Vlčnov. Na závěr schůze byl schválen plán činnosti na rok 2016 a Usnesení z valné hromady a se sokolským NAZDAR se se všemi přítomnými rozloučil znovuzvolený starosta ing. Pavel Křižka.

 

 

Náhledy fotografií ze složky 22. VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 4.3.2016