Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. VALNÁ HROMADA NAŠÍ T.J.

3. 3. 2014

V pátek od 17 hod. se uskutečnila jubilejní 20. valná hromada naší tělocvičné jednoty. VH zahájil starosta Pavel Křižka, který nejdříve přivítal vzácné hosty (za město Bojkovice starostu Mgr. Petra Viceníka, za TJ Bojkovice předsedu Josefa Doležela, za SK Slovácká Viktoria místopředsedu Pavla Miču). Pak následovalo předání květin a pamětních listů těm členům a členkám naší T.J., kteří se v letošním roce dožívají kulatého životního jubilea.

Po zvolení komisí (návrhová, mandátová, volební) přečetla ekonomka zprávu o hospodaření za rok 2013. Naše T.J. byla za rok 2013 ve ztrátě 380 tis. Kč, která byla zapřičiněna výdaji na zateplení a výměnou oken v sokolovně. Bylo konstatováno, že poslední tři roky naše organizace provedla opravy a údržbu majetku v ceně více jak 5 milionů Kč !!!  Poté následovaly zprávy o činnosti jednotlivých oddílů od minulé valné hromady (tenis, sálová kopaná, florbal, horolezci, cyklistika).

Dalším bodem programu byla volba nového jednatele Mgr. Lukáše Ondruška za odstupující Bc. Štěpánku Viceníkovou. Po volbě jednatele následovala zpráva kontrolní komise, která navrhla schválit hospodaření naší T.J. za rok 2013.

Poté sestra Miroslava Urbánková seznámila přítomné členy a hosty s Plánem činnosti na rok 2014 (viz. rubrika Plán činnosti na našich stránkách). Kromě sportovních aktivit

V diskusi mimo jiných vystoupili starosta města, předseda TJ a zástupce SK SV. Všichni se shodli na skutečnosti, že limitujícím faktorem při činnosti neziskových organizací jsou finance a je nutné a potřebné, aby město tuto činnost podporovalo formou grantů v co největším rozsahu.

Závěrem bylo schváleno hospodaření T.J. za rok 2013, Plán práce na letošní rok a Usnesení z VH. Nakonec starosta poděkoval všem členům za účast a hlavně za činnost, kterou pro naši T.J. dlouhodobě vykonávají.

 

Náhledy fotografií ze složky VALNÁ HROMADA 28.2.2014