Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. výroční valná hromada naší T.J.

3. 3. 2012

V pátek 2.3.2012 se konala již 18. výroční valná hromada naší T.J. Z 60-ti pozvaných členů bylo přítomno 45, takže valná hromada byla usnášeníschopná. V úvodu VH sestra Ogrodníková  připomněla úmrtí "zakládajícího" člena naší obnovené jednoty Jaroslava Blahy. Poté starosta přivítal přítomné hosty - pana Doležela za TJ Bojkovice, bratra Buršíka za Župu Komenského, paní Danu Rumánkovou za DDM. Bohužel z Města Bojkovic se naší VH nikdo nezúčastnil, čímž je deklarován "zájem" vedení města Bojkovic o činnost neziskových organizací v našem regionu. 

Poté byli květinou a pamětním listem oceněni členové naší T.J., kteří  oslaví v letošním roce kulaté životní jubilea:

85. let - Dušková Jarmila, Ondřejová Jarmila

80. let - Polanská Jitka, Staníková Věra

75. let - Čubíková Marie

65. let - Pohanová Anežka

55. let - Fialová Marie, Velecký Jaroslav, Snopek Jan

Zprávu o hospodaření naší T.J. za rok 2011 přednesla Andrea Prachařová.

Poté následovaly zprávy o činnosti jednotlivých sportovních oddílů od minulé valné hromady - všestrannost, sálová kopaná, tenis, cyklistický oddíl, horolezecý oddíl, florbal.

Zprávu kontrolní komise k hospodářskému výsledku přednesla nová ekonomka naší T.J. ing. Marta Křižková a PLÁN PRÁCE NA ROK 2012 sestra Štěpánka Viceníková.

Po diskusi bylo schváleno USNESENÍ (viz. níže) a PLÁN ČINNOSTI na další období.

Valnou hromadu ukončil starosta poděkováním všem členům a hostům za účast a popřál všem hodně úspěchů do dalšího období.

 

 
 
USNESENÍ
z valné hromady T.J. Sokol Bojkovice ze dne 2.3.2012
 
Valná hromada:
 
1)    Schválila program a její usnášení schopnost
2)    Zvolila mandátovou, návrhovou a revizní komisi
3)    Vzala na vědomí zprávy starosty, ekonomky, vzdělavatelky, náčelnice všestrannosti a předsedů jednotlivých sportovních oddílů.
4)    Schválila hospodaření T.J. za rok 2011.
5)    Schválila Plán činnosti na rok 2012
6)    Usnesla se, že prioritní akcí v roce 2012 bude dokončení opravy střechy sokolovny a v případě přidělení dotace rekonstrukce tenisových kurtů.
 
 
V Bojkovicích 2.3.2012

 

 

Náhledy fotografií ze složky 18. VALNÁ HROMADA